MEDICATIE TOEDIENEN

Een correcte inname van je medicatie - de dosis en het tijdstip van inname - zijn belangrijk. Wij zetten medicatie voor je klaar, geven jou de voorgeschreven inspuitingen, dienen medicatie toe via de sonde of helpen jou bij de voorbereiding ervan. Thuisverpleging de Kroon begeleidt en ondersteunt je met de voorgeschreven behandeling in samenspraak met de arts. We nemen ook de zorgen aan een katheter of medicatiepomp op.

Onze aanpak

Samen met jou bekijken we je zorgvraag en zoeken we een passende oplossing. In overleg met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgverleners bieden we een antwoord op je noden & verwachtingen en proberen we toekomstige problemen te voorkomen. Thuisverpleging de Kroon gaat verder dan enkel het verpleegtechnische aspect. We hebben oog voor je totale situatie en kunnen je, waar nodig in samenwerking met andere zorgpartners, helpen om zelfstandig en zelfredzaam thuis te blijven wonen.

De thuisverpleegkundige van Thuisverpleging de Kroon maakt deel uit van een klein zorgteam. Dankzij het elektronisch verpleegdossier zijn jouw vertrouwde verpleegkundigen op de hoogte van je situatie. Zo staat er altijd iemand voor je klaar, elke dag, de klok rond.

Je thuisverpleegkundige heeft een brede kennis en schoolt zich continu bij. Voor specifieke zorgen of vragen kan ze altijd voor ondersteuning terecht bij gespecialiseerde collega’s (referentieverpleegkundigen). Zij geven de vaste verpleegkundige advies en komen na overleg ook langs bij je thuis.

Welke zorgen?

Medicatie klaarzetten

Wij kunnen je medicatie klaarzetten op basis van het medicatieschema van de huisarts of behandelende arts. We bekijken met jou of een hulpmiddel je hierin kan ondersteunen (dagdoos, weekdoos,…). Dit maakt medicatie innemen op het juiste tijdstip eenvoudiger.

Blaasspoelingen

We brengen een vloeistof (eventueel met geneesmiddel) via een sonde aan in de blaas waarbij de vloeistof onmiddellijk weg loopt.

Voorbereiding en toediening medicatie

Lukt het niet om zelf je medicatie voor te bereiden of in te nemen? Thuisverpleging de Kroon helpt je verder. Moet je medicatie nemen omwille van psychische problemen? Dan ondersteunen en helpen we je extra bij de voorbereiding en toediening van medicatie in nauw overleg met je huisarts.

Pijnbestrijding

We helpen om samen met je arts de juiste pijnbestrijding op te starten en op te volgen.

Inspuitingen

Je kan bij ons terecht voor inspuitingen voorgeschreven door je arts. Ook geven onze verpleegkundigen de nodige ondersteuning om sommige inspuitingen zelf aan te leren.

Darmspoeling

Onze verpleegkundigen spoelen de darmen met de juiste vloeistof en eventueel voorgeschreven medicatie.

Chemopomp

In overleg met de arts ondersteunen we je bij de chemotherapie thuis. We helpen je met

  • de zorg voor de chemopomp (controle insteekpunt, vervangen van leidingen …)

  • toedienen en afkoppelen van chemo

Chronisch psychische problemen

Onze verpleegkundigen ondersteunen je extra bij de voorbereiding en toediening van medicatie.

Aerosol

Via een aerosoltoestel of puffer vernevel je medicatie die rechtstreeks in de luchtwegen terechtkomt. De thuisverpleegkundige maakt de aerosol voor je klaar of leert je dit aan.

Oogdruppels of -zalf

Schrijft de arts een behandeling met oogdruppels of -zalf voor? Onze verpleegkundigen helpen je hiermee.

Katheters voor langdurig gebruik

Onze verpleegkundigen kunnen langskomen voor het aanprikken of spoelen van je katheter en wisselen van het verband. Via een katheter dienen we vocht, voeding en/of medicatie toe.

Intraveneuze antibioticatherapie

In sommige situaties moet antibiotica intraveneus toegediend worden over langere periodes of gespreid over meerdere periodes. Dit gebeurt meestal in het ziekenhuis, maar dankzij Thuisverpleging de Kroon kan het ook thuis.