PALLIATIEVE ZORGEN

Vernemen dat je ongeneeslijk ziek bent is ingrijpend zowel voor jou als je familie en vrienden. Op dat moment vind je het belangrijk om in je vertrouwde omgeving te kunnen blijven. De belangrijkste taak van onze thuisverpleegkundigen is de zorg voor jouw comfort. Dit doen we in nauw overleg met je arts en andere zorgpartners bv. palliatieve netwerken.

Onze aanpak

Samen met jou bekijken we je zorgvraag en zoeken we een passende oplossing. In overleg met jou, je mantelzorger, je arts en andere zorgverleners bieden we een antwoord op je noden & verwachtingen en proberen we toekomstige problemen te voorkomen. In samenwerking met de huisarts worden pijn en mogelijke andere symptomen nauwgezet opgevolgd en behandeld. Palliatieve thuisverpleging bij Thuisverpleging de Kroon gaat verder dan lichamelijke zorg. We hebben oog voor je algemeen welbevinden, ook op psychisch, sociaal en spiritueel vlak.
Thuisverpleging de Kroon is een hecht zorgteam. Dankzij het elektronisch verpleegdossier zijn jouw vertrouwde verpleegkundigen op de hoogte van je situatie. Zo staat er altijd iemand voor je klaar, elke dag, de klok rond.
Je thuisverpleegkundige heeft een brede kennis.

Welke zorgen?

PARENTERALE VOEDING (TPN)

Parenterale voeding (TPN) is voeding via de bloedbaan. Dit kan aangeraden zijn bij patiënten die algemeen verzwakt zijn of bij sommige aandoeningen zoals de ziekte van Crohn.

EMOTIONELE ONDERSTEUNING VAN JOU EN JE FAMILIE

Ziekte en sterven zijn ingrijpende gebeurtenissen en gaan dikwijls gepaard met intense gevoelens van ongeloof, boosheid, angst en onzekerheid. De thuisverpleegkundige beluistert je zorgen en vragen en staat jou en je mantelzorgers bij gedurende de hele periode.